Trung tâm tin tức

TRUNG TÂM TIN TỨC

Tháng 4 năm 2020

Polyurethanex 2020

Thời gian triển lãm: 2020.4.21~4.23

Địa điểm: Moscow, nga

Gian hàng số: 1H08

Nội dung triển lãm: PU

Tháng 6 năm 2020

PU TECH India 2020

Thời gian triển lãm: 2020.6.3~6.4

Địa điểm: Kuala Lumpur, Malaysia

Gian hàng số: B5

Nội dung triển lãm: PU

Tháng 8 năm 2020

Polyurethane Pakistan expo

Thời gian triển lãm: 2020.8

Địa điểm: Lahore, Pakistan

Gian hàng số: 83-86

Nội dung triển lãm: PU

MEA VIV 2020

Thời gian triển lãm: 2020.8

Địa điểm: ABU dhabi, uae

Gian hàng số: 08L067

Nội dung triển lãm: Phụ gia thức ăn động vật

Tháng 9 năm 2020

PU TECH India

Thời gian triển lãm: 2020.9.17~9.19

Địa điểm: New Delhi, ấn độ

Gian hàng số: N.B.02

Nội dung triển lãm: PU

Tháng 10 năm 2020

PU TECH Africa

Thời gian triển lãm: 2020.10.28~10.29

Địa điểm: Lagos, Nigeria

Gian hàng số: F9

Nội dung triển lãm: PU

Tháng 2 năm 2019

2019 Atlanta International gia cầm và thức ăn công nghiệp triển lãm IPPE

Thời gian triển lãm: 2019.2.12 ~ 2.14

Địa điểm: Atlanta, Hoa Kỳ

Gian hàng số: A3013

Nội dung triển lãm: dầu khí, phụ gia thức ăn chăn nuôi

Hội nghị triển lãm gia cầm lần thứ 4 hàng năm BC

Thời gian triển lãm: 2011.2.29~3.1

Địa điểm: BC, Canada

Số gian hàng:

Nội dung triển lãm:

Tháng 3 năm 2019

Polyurethane Pakistan

Thời gian triển lãm: 2019.3.4~3.6

Địa điểm triển lãm: Pakistan

Gian hàng số: 61 & 62

Nội dung triển lãm: Nguyên liệu polyurethane

Triển lãm gia cầm Trung Tây MPF 2019

Thời gian triển lãm: 209.3.12~3.14

Địa điểm: Minneapolis, Minnesota

Gian hàng số: 636

Nội dung triển lãm:

Thái Lan VIV 2019

Thời gian triển lãm: 2019.13~3.15

Địa điểm: Bangkok, Thái Lan

Gian hàng số: H099,3580

Nội dung triển lãm: Choline clorua Muối Iodine

Tháng 4 năm 2019

Triển lãm gia cầm quốc gia

Thời gian triển lãm: 2019.4.3~4.4

Địa điểm triển lãm: Ontario

Gian hàng số: 710 H

Nội dung triển lãm:

Triển lãm Polyurethane châu Á 2019 PUTechAsia2019

Thời gian triển lãm: 2019.4.3~4.4

Địa điểm triển lãm: Bangkok, thái lan

Gian hàng số: 226

Nội dung triển lãm: Nguyên liệu polyurethane

2019, Triển lãm Polyurethanex quốc tế lần thứ 10 của Nga

Thời gian triển lãm: 2019.4.23~4.25

Địa điểm triển lãm: Nga

Gian hàng số: 1H08

Nội dung triển lãm: Nguyên liệu polyurethane

CPHI Bắc Mỹ

Thời gian triển lãm: 2019.4.30~5.2

Địa điểm triển lãm: Hoa Kỳ

Số gian hàng:

Nội dung triển lãm:

Tháng 6 năm 2019

Đại hội thịt lợn Alberta

Thời gian triển lãm: 2010.6.11~6.13

Địa điểm: Công viên Westerner Red Deer, Alberta

Gian hàng số: D7

Nội dung triển lãm: Nguyên liệu polyurethane

Tháng 8 năm 2019

Triển lãm chăn nuôi gia cầm và gia súc quốc tế Brazil

Thời gian triển lãm: 2011.8.27~8.29

Địa điểm: Brazil Sao Paulo

Gian hàng số: 008-C

Nội dung triển lãm: phụ gia thức ăn chăn nuôi

Tháng 9 năm 2019

Triển lãm Polyurethane quốc tế Quảng Châu Trung Quốc lần thứ 17 UTECH Châu Á / PU Trung Quốc 2019

Thời gian triển lãm: 2019.9.5~9.7

Địa điểm: Trung tâm triển lãm thương mại thế giới Quảng Châu Poly

Gian hàng số: # 560

Nội dung triển lãm: Polyurethane

Tháng 10 năm 2019

2019 Sharjah Polyurethane PU TECH ARAB 2019

Thời gian triển lãm: 2019.10.16~10.17

Địa điểm: Sharjah, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Gian hàng số: D7

Nội dung triển lãm: Nguyên liệu polyurethane

Bản quyền © 2019 GHW quốc tế Tất cả các quyền | 苏 ICP 备 05031427 -1