Liên lạc với chúng tôi
LIÊN HỆ

Nội dung báo cáo

GHW hoan nghênh bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân nào báo cáo cho công ty một cách cởi mở hoặc không công khai, vi phạm hệ thống của công ty, các tiêu chuẩn đạo đức và tất cả các hành vi khác gây tổn hại đến lợi ích của công ty hoặc nhân viên của công ty.

Báo cáo lời hứa

GHW cam kết giữ bí mật nghiêm ngặt cho những người tố giác.

Lộ trình báo cáo

Điện thoại:025-84734356

Email:complaint@goldenhighway.com

Bản quyền © 2022 GHW quốc tế Tất cả các quyền | 苏 ICP 备 05031427 -1